6 Mayıs 2009 Çarşamba

Arıcılıkta Yaşanan Zorluklar

Arıcılık yaparken bir çok zorlukla karşılaşıyorsun. Ürettiğin balı değerinde satabilmek ise ayrı bir dert. Bu nasıl iş anlamadım.

5 Mayıs 2009 Salı

portakal balı

satılık portakal balı 2009 ürünü 70 teneke mevcut.

16 Şubat 2009 Pazartesi

İMAMOĞLU KOVANLARI

Sağdaki bizim sofi Abi, Ortadaki Ali abim ve soldaki Ergül Amcam.
İmamoğlu İlçemizden almış olduğumuz toplam 290 adet kovanın çemberlerini çakma işlemine bşlamış bulunuyoruz. Zamanımız çok ama yinede boş kaldıkça bu işi aradan çıkaracağız.Bu arada türkiyenin en ucuz kovanlarını imamoğlu ilçemizde bulabilirsiniz. Çift kat fiyatı 46,00 tl , tek kat ise 32,00 tl dir. Kızılçam yada karaçamdan isteğe göre aynı fiyata yapıyorlar. Türkiyenin her yerinede gönderirler.Fiyatın ucuz olduğuna bakmayın gezginci arıcılıkta uzun süre kullanıldığı tecrübe ile sabittir. Doğu illerinin bir çoğu kovanlarını buradan temin ediyor.

13 Şubat 2009 Cuma

YALANCI AKASYA

ÖNERİ :

Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.)’nın yaygınlaştırılması.

I - YALANCI AKASYA 'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ (Robinia pseudoacacia L.)

Yaklaşık 20 civarında tür ile temsil edilen Robinia cinsi Kuzey Amerika ve Meksika'da 35-43 derece enlemleri arasında doğal yayılış yapar. Dikey yayılışı 1100 m. ye kadar çıkar. Doğal yayılışında tek tek veya gruplar halinde bulunur. 25 m. kadar boylanabilen bu tür ortalama 100 yıl yaşayabilmektedir. Dallarının dikenli,beyaz renkteki kokulu çiçeklerinin salkım halinde bulunması, yapraklarının pennat ve çok yapraklı olmasıyla (5-12 yaprakçık) tanınır.

II-BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bu tür çeşitli ağaç ve büyüme formlarına sahiptir. Serbest büyüyen tek ağaç kısa bir gövdeye ve bu gövdenin alt yüksekliklerinden başlayan dallanmaya sahiptir. Ağaç tacı ise geniş,yumurta şeklinde ve asimetriktir. Kapalı meşcerelerde ise gövde uzun ve silindirik olup yan dallar sadece ağaç tacının üst kısımlarında bulunur. Doğal budanma kabiliyeti oldukça yüksektir. Yalancı Akasyanın kabuğu genç yaşlarda düz olup lentisellerle kaplı görünümü vardır. Yaşlı ağaçlarda ise kabuk gri - kahverengi renkte olup oldukça kahrıdır. Yalancı Akasya, yoğun bir şekilde dallanmış ve lateral köklere sahip bir kök sistemine sahiptir. Toprakta kök gelişmesi genelde horizontal olup, vertikal olarak gelişen bazı kökler' de görülebilir.
Yetişme çevresi toleransı geniştir. Yalancı Akasyanın hızlı büyümesi ve yüksek ürün vermesi isteniyorsa yeterli besleyici madde ve suya sahip, havalanması iyi topraklara gereksinmesi vardır. Bu tür kuraklığa ve marjinal toprak koşullarına tahammül gösterebilir. Fakat bu koşullarda sadece toprak korunması ve yeşil örtü amaçlı kullanılabilir.

Normal koşullar altında büyümesi hızlı ve kuvvetlidir. Fidanlarda boy artımı 1. yılda l metre ,2-5. yıllar arasında yılda ortalama 2 metredir. 20. yaşa kadar çok hızlı olan boy büyümesi bu yaştan sonra azalır, 40 yaşından sonra da herhangi bir boy büyümesi görülemez. Hacım gelişmesinde ise 30 -40 yaşına kadar bir hızlılık sonra
da yavaşlama görülür.


Yalancı Akasyada çiçek verme yaşı oldukça erkendir (4. ve 5. yaşlarda). Bol çiçeklenmeler 25 - 30 yaşında ve tepe tacı iyi gelişmiş ağaçlarda görülür. Güzel kokulu çiçekleri Mayıs ve Haziran aylarında tamamen açar ve arıları nektar toplamak üzere tahrik eder.Polen ve nektar verimi en yakın bitkiden 4 kat daha fazladır.

YAYGIN İSMİ LATİNCE İSMİ ÜRÜN NEKTAR/Ha.
Yabani Mersin Vaccinum Myrtillus Nektar, Polen 15-30 Kg
Fındık Corylus Avellana Nektar, Polen 15-20 Kg
Ayçiçeği Helianthus Annuus Nektar, Polen 34-102 Kg
Beyaz Ballıbaba Lamium Album Nektar, Polen 50-150 Kg
Yonca Medicogo Sativa Nektar, Polen 25-200 Kg
Melisa Melisa Officinale Nektar, Polen 100-150Kg
Ak Üçgül Trifolium Repens Nektar, Polen 200-250Kg
Kırmızı Üçgül Trifolium Pratense Nektar, Polen 25-50 Kg
Yalancı Akasya Robinio Pseudoacacia Nektar, Polen 1000 Kg

III-YAYILIŞI

Doğal yayılışında yıllık ortalama yağış 1000-1500 mm. olup bu miktarın 500-750 mm.si büyüme mevsimine aittir. Sıcaklıklara ilişkin olarak, Temmuz ayı ortalaması 20-27 , maksimumu 30-38 santigrat derecedir. Ocak ayı ortalaması 2-8, minimumu ise -10 - -25 santigrattır. Doğal yayılışında 1100 metreye kadar çıkabilir.

IV-TOPRAK İSTEKLERİ

Çok kuru ve ağır topraklar dışında çok çeşitli toprak tipleri üzerinde yetişebilir. Başarısız gençleştirme sahalarında fakir topraklarda dayanıklı olduğu için kullanılabilir. İbreli Ormanlarda yangın emniyet şeritlerinde, yol şevlerinde ve kenarlarında yangına karşı canlı çit olarak kullanılabilir.
V- SONUÇ OLARAK:
Yalancı Akasyanın ülkemizde yetiştirilebileceği çok geniş potansiyel alanlar mevcuttur. Bu türün bu alanlarda arıcılık amaçlı plantasyonları tesis edilebileceği gibi aşağıda belirtilen önemli amaçlar için de kullanılmaktadır.
1 – Üretim amaçlı2 - Erozyon önleme ve rüzgar perdesi amaçlı5 - Şehir ormancılığı ve Galeri ağaçlamalarında7 -Terkedilmiş tarımsal ve maden ocakları alanlarının tekrar ağaçlandırılmasında.

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere, yalancı akasyanın nektar ve polen verimi diğer bitki türlerine göre çok daha fazladır. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan, Yalancı Akasya dikiminin daha da yaygınlaştırılması, miktarının arttırılması ve hatta arıcılığın yaygın olduğu yörelerde meşcere kurulması arıcılığın geliştirilmesinde çok fayda sağlayacaktır. 13/02/2009

Mustafa ÖZMÜ

ARI OTU

ARI OTUNUN ARICILIK İÇİN ÖNEMİ:

Ülkemiz ekolojik koşullarının uygun oluşu nedeniyle büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. Birçok yörede kışın boş kalan alanlarda kışlık ara ürün olarak, bazı yörelerde ise erken ilkbaharda ekilerek yazlık olarak yetiştirilebilecek tek yıllık bir bitki de Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'dur. Arıotu, erken ilkbaharda bölge arıcılığı için gerekli polen ve nektar kaynağı sağlama bakımından son derece uygun bir bitkidir. Arı otunun korunga, fiğ, kolza ve yonca ile birlikte aynı dönemlerde yetiştirildiğinde, arılar tarafından daha fazla ziyaret edildiği ve en iyi çiçek tozu verimine sahip olduğu belirlenmiştir Arı otu bitkisini ziyaret eden bal arılarının yaklaşık %25'inin polen, %75'inin ise nektar için ziyarette bulunduğu belirlenmiştir Elde edilen balın oldukça kaliteli olduğu ve dekara 50-80 kg bal verimi elde edilebileceği bildirilmiştir. 1,0 ha. Alan da kuvvetli 20 koloni beslenebilmektedir.
Arı otu, Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yeşil ot, kuru ot ve silaj yapımında kullanılmaktadır. Arı otu bu ülkelerde balarıları için son derece elverişli bir yem kaynağı olması açısından arı yetiştiricileri tarafından geniş ölçüde ekimi yapılan bir arı yem bitkisidir
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Arı otu Hydropllaceae familyasından ve Phacelia cinsinden tek yıllık bir tür olup, dik olarak gelişmekte ve 60-100 cm kadar boylanmaktadır. Sapın üzeri dikenimsi tüylerle kaplıdır. Yapraklar sap üzerinde almaşıklı olarak dizilidir. Çiçek salkımları sapın daha üst boğumlarından çıkmaktadır. Bir çiçek salkımında çiçeklenme, salkımın alt kısmından başlamakta ve yaklaşık bir hafta sürmektedir. Çiçeklenme süresi bir bitki için 1 ay, bir tarla için ise 1,5-2 aydır. Bu derece geniş bir çiçeklenme seyri, hemen hemen çoğu tarla bitkisinde görülmemektedir. Çiçekleri genellikle mor renkli, bazen sarı- beyaz renklidir. Yapılan araştırmalar 1 m2 alanda 3500-4000 adet çiçek oluşturabileceğini göstermiştir. Arı otu balarılarının nektar ve polen kaynağı olarak dünyanın en üstün 20 bal bitkisi içerisinde yer almaktadır.
TOPRAK İSTEKLERİ

Bitki, toprak istekleri yönünden fazla seçici değildir ve çoğu toprak tiplerinde başarı ile yetişmektedir.


YAYILIŞI

ABD, Almanya, Rusya ve Yugoslavya gibi ülkelerde bal arılarının yararlanılması amacıyla yetiştirilmektedir. Arı otundan Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde Arı merası olarak yararlanılmaktadır.


ARI OTUNUN YETİŞTİRİLMESİ

Arı otu Kuzey Amerika (Kalifornia) orijinli bir bitki olup, denizden yüksekliği 500 m olan ve ılıman iklimli bölgelere adapte olmuştur. Denizden yüksekliği 700 m.den az olan yerlerde sonbaharda ekilebilen arı otu, 700 m'den yüksek alanlarda ise erken ilkbaharda ekilebilmektedir. Arı otunun yetiştirilmesi, diğer kışlık ara ürünlerin yetiştirilmesinde olduğu gibidir. Akdeniz ikliminde Ekim-Kasım aylarında ekimi yapılır. Ancak, tohumları biraz küçük olduğundan, daha titiz tohum yatağı hazırlığına gerek vardır. Ekim 20-30 cm aralıklı sıralara yapılmaktadır.
Tohum miktarı 10-15 kg/ha, ekim derinliği 1.0-2.0 cm arasında tutulmaktadır. Serpme ekimde tohumluk miktarı biraz daha arttırılmalıdır. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüksekliği 700 metreyi geçmeyen yerlerde sonbaharda, diğer bölgelerde erken ilkbaharda ekilen arı otu, kış ayları boyunca gelişme göstermekte, Nisan ayı başından itibaren çiçeklenmeye başlamaktadır. Ege ve Akdeniz koşullarında sulamaya ihtiyaç duymayan arı otu, iç bölgelerde yazlık olarak ekildiğinde ve yağışın olmadığı durumlarda sulamaya gereksinim duyabilir. Çiçeklenme başlangıcında silaj üretimi amacıyla biçim yapılabilir. Ancak bırakılıp 1.0-1.5 ay süreyle arı merası olarak yararlanılması ve çiçeklerin iyice azaldığı dönemde biçilmesi daha ekonomik olmaktadır.
Orman İşletme Müdürlüklerinin belirleyeceği toprak işlemesi zaten yapılmış olan yapay gençleştirme ve rehabilitasyon sahalarına, Arıcılar Birliği tarafından temin edilen arı otu tohumu İşletme Müdürlüğünün sigortalı işçilerince ekilebilir. Bu da teşkilatımıza ekonomik olarak fazlaca bir yük getirmeyecektir.
Akdeniz Bölgesinde yaz ayları sıcak ve kurak geçtiği için, sabit arıcılık yapmak zor olmaktadır. Nektar yönünden çok zengin olan arı otunun yaygınlaştırılması halinde, sabit arıcıktaki bu zorluk ortadan kalkmış olacaktır. Sabit arıcılığın kolaylaşması arıcılığın hızla gelişmesi demektir.
13/02/2009Mustafa ÖZMÜKAYNAK:Doç.Dr.Mustafa KIZILŞİMŞEKKSÜ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

4 Şubat 2009 Çarşamba

ARILAR ŞURUPLARINI TÜKETMİŞLER

Arılar dünkü verdiğimiz şurupları tamamen tüketmişler. Pazar günü tekrar koyu şurup vermeyi planlıyoruz. Bu arada arılara kek takviyeside yapacağız.Yarın ana ve yavru kontrolü yapacağız. Anası olmayan varsa çırpılacaktır.
Bugün 10 adet arı satın aldık. Arıların içerisine getirdik. Böylece toplam 139 adet arımız oldu. Bu yıl alacağımız suni oğullarla birlikte toplam koloni sayımızı 350 adete çıkarmayı hedefliyoruz.İnşallah başarırız.

3 Şubat 2009 Salı

ARILARIMIZA İLK ŞURUBUNU VERDİK.

Bugün 03.02.2009 arılarımıza 2009 un ilk şurubunu verdik. Kapalı yavru ve açık yavru var. Bol miktarda polen geliyor. Ayrıca arılar yumurtlamaya devam ediyor. Şubat ayının 20 sinde havaya cemre düşecek. O tarihe kadar havalar iyi giderse ki , meteoroloji de yağış veya soğuk gözükmüyor o zaman işler daha iyi olacak.
Adana'da bu kış tüm yurtta olduğu gibi yağış bol oldu. Arıcılık için 2009 yılı ilkbaharı çok iyi geçecek. İnşallah temmuz ve ağustos ayında da yağmur yağar.

15 Ocak 2009 Perşembe

YURDUM İNSANI


ALİ ABİM VE UTKU


Abim arıcılığa ilk adımlarını geçen yıl attı. Arıları çok seviyor.Onları bir sigara yakıp izlemekten çok hoşlanıyor.

10 Ocak 2009 Cumartesi

Arılık ziyaretindeki diğer arkadaşlar Oğlum UTKU ve arkadaşı DOĞA


Kızım Bilge İle Arılık Ziyareti


ADANADA ARICILIK


adanada arıcılık çok kolay. Arıcılık mevsimin olumlu şartları nedeni ile fazla bir kış önlemi almayı gerektirmiyor.
Arıcılıkta paket arıcılık için adana çok uygun.

6 Nisan 2008 Pazar

ARKADAŞLAR ÇEKİRDEKTEN YETİŞİYOR.

Körüğü oğlum UTKU yaktı. Pompalamak bana düştü.Kızım BİLGE ise bizi izliyor.

ARI BESLEMEK ZEVKLİ BİR UĞRAŞ


MAŞALLAH ARILAR DURMUYOR

11 günlük bir seminer için şehir dışına gittim. Döndüğümde arılarımı kontrol ettim. Maşallah arılarım gelişmiş. Amcam ben yokken onların bir kısmına işlenmiş petek eklemiş, bir kısmı ise çerçeveleri tamamen doldurmuş. Önümüzdeki haftadan sonra çok petek ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor.

POLEN GELİYOR.

Polen toplama işinde görevli tarlacı arılar işini yaparken.
Arkadaşlar balkon sefasında.

ARI OTU (FASELYA)

Bu fotoğrafı biz çektik.

5 Nisan 2008 Cumartesi

ARICILIK GELİŞMEYİ TESPİT EDİNCE DAHA ZEVKLİ OLUYOR.

Arılığımdaki en zayıf arı bile acayip bir şekilde yavruya yatmış. Bunu görünce çok sevindik.

4 Nisan 2008 Cuma

Arı otunun biraz daha büyümüş hali. Lütfen fotoğraftaki tarihlere dikkat edelim.

Arı otundan bir görünüş daha.
Evimin balkonunda yetiştirdiğim arı otu çiçek açtı.Çiçeği kamerayada kaydettim ama blogta yayınlayamadım.

19 Mart 2008 Çarşamba

ARICILIK KİTAPLARI VE TECRÜBE

Bugün arılarımızdan birisi dalak atmış, bizi sevindirdi. Hemen bir adet kabartılmış petek ekledik. inşallah daha öncede bahsettiğim gibi amcam değilde ben haklı çıkacağım. Arılar portakala güçlü bir şekilde girecek.
Arıcılık ile ilgili kitaplarda yazdığı gibi sonbahar bakımının çok önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş bulunuyorum. Kış girmeden zayıf arıların birleştirilmesi gerektiğini , mümkün olduğunca genç ve çok bireylerle kışa girilmesinin ne kadar önemli olduğunu ve ayrıca yedekte ana arı bulundurmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış bulunmaktayım. O kadar çok kitap okudum, blogları takip ettim ama tam anlamamışım herhalde ki sonbaharda zayıf arıları birleştirmedim.
Bu tecrübe bana "Bir müsibet bin nasihattan daha etkilidir." atasözünü anımsattı.
Herkesin kandili mübarek olsun.

16 Mart 2008 Pazar

ANA ARI PROBLEMİ

Hafta sonu kontrolümüzde benim arıların içerisinde takibimizdeki bir kolonide ana arı mevcut olmasına rağmen erkek arı hücreleri tesbit ettik. İyice inceledik ve sadece ve sadece bir adet hücrenin tam ortasına bırakılmış günlük yumurta ile çok miktarda kapalı erkek yavru hücresi tespit ettik.
Ana arının yaşlanmış olduğunu düşünüyoruz. Yarın ana arıyı değiştirmeye karar verdik.
Sizce doğru yoldamıyız?

Bu çiçeklerin orta yerinde bizim arılar çoğalmasınlarda ne yapsınlar.

Arılarımız çalışıyor. Bizde portakal ağacının gölgesinde çaylarımızı içtik. Sohbete devam ederken bir hatıra fotografı çektirelim dedik.

AMCAMLA ARILIKTA MOLA VERDİK ÇAY DEMLİYORUZ


Amcam ile beraber arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Verdiğimiz emeğim karşılığını arılarımızın çoğalması şeklinde almaya başladık. Amcam kenarında bulunduğumuz portakal bahçesinden bal alamayacağımızı, ancak arıların mevcudunu arttırabileceğimizi tahmin ediyor. Bana göre daha tecrübeli arıcı olan amcam böyle düşünüyor ama ben bal alacağımızı iddia ediyorum. Bizim arılar kıştan biraz zayıf çıktı. Çünkü kışa zayıf girdi.Ama toparlıyoruz.Bulunduğumuz yerde çok çeşitli çiçek var. Kanola diye bir bitki var. onun tarımı yapılıyor arılarımızın bulnduğu yerde. Kapalı yavru mikarı gittikçe artıyor.
Arı otu daha önce resmini yayılamıştım. Arıların dayanamadığı bir bitki türü. Arılar için ekip tecrübe edinen varsa e- mail adresime bildirirse çok sevinirim. Çünkü köyümdeki arıcılar görürse daha kolay ikna olurlar.

25 Şubat 2008 Pazartesi


Arkadaşlar Bilge ve Utku Tarsus Hayvanat Bahçesinde

ARI OTU (FASELYA)


Arı otunun neye benzediğini görmek için evimin balkonunda bir saksı içerisinde yetiştirmeye çalışıyorum.Arılar için çok önemli olan ve arıcıları rahatlatacak bu bitkinin ülkemizde yaygınlaşmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim.


Afiyet olsun.
Yürüyebilen ilginç bir arılık.


Karpuz böyle yenir.Adam olacak çocuk.Bu çocuk büyür.
Adana İli ,Aladağ ilçesinde
tabii yolla çimlenme elde edilmiş kızılçam fidanlarından oluşmuş bir saha görüntüsü.Ormancıların sarf ettiği emeğin bir ürünüdür.

Karlar altında kalmış kızılçam fidanları.